جهت تهیه کتاب مدرسه برتر در ایران

 

مدرسه ی برتر در ایران 
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان 
نویسنده: عباس حاجی آقالو نورعلی پژمان مقدم فاطمه حمیدی مجلج زهرا حمیدی سیدجواد رفعتی سیده افسانه شهیدی فاطمه مرصوص امیرحسین ملکی سعید ناصری فخراله یونسی 
کتاب باهمین موضوع 
توضیحات: رسالت اصلی مدرسه برای سازگار شدن با چالش های جدید اخلاقی و اجتماعی، پرداختن به حوزه های اولویت دار و بحران زا و یافتن راه حل های پایدار برای مقابله با آنهاست. مدرسة برتر، دغدغة ذهن همة دوستداران آموزش و پرورش سراسر جهان است و برای پاسخ به این دغدغة عمومی، سازمان ها و انجمن های متعددی در جهان به وجود آمده است. این موسسه ها می کوشند تا تصویر بهتری از مدرسة ارائه دهند. این کتاب با هدف نمایانگر ساختن یک مدرسة برتر و آرمانی تنظیم شده و در آن تصویری از مدارس برتر از نگاه مدیران، معلمان، دانش آموزان و والدین فراهم شده است. هم چنین با مطالعة اسناد و مصوبات آموزشی و پرورشی، تصویری از مدارس قانونی در ایران تهیه شده است. نیز تصویری از مدارس برتر از دیدگاه جهان تهیه شده و قومی ترین مدارس دوران اسلامی و مدرسة امام جعفر صادق (ع) بررسی شده و در رسیدن به طرح مدرسة برتر مورد استفاده قرار گرفته و در آخر نیز با تجزیه و تحلیل اطلاعات، تصویری از مدرسة برتر در ایران معاصر ارائه می شود.  

جهت تهیه کتاب : با شماره تلفن زیر تماس بگیرید.

09124069535

یا به آدرس : خیابان کارگر شمالی ، نرسیده به خیابان دکتر فاطمی ، کوچه فردوسی ، پلاک 6 مراجعه شود.             

/ 0 نظر / 33 بازدید